Maandelijks archief: november 2015

TC WVF bezocht druk KNLTB jaarcongres

Een afvaardiging van het Bestuur van TC WVF was aanwezig op het jaarcongres van de KNLTB in Apeldoorn op zaterdag 28 november. Met 800 deelnemers van 300 verenigingen was het een druk bezochte  bijeenkomst die in het teken stond van ledenwerving maar vooral ledenbehoud. Het blijkt dat bijna 50 % van de nieuwe KNLTB leden binnen 3 jaar opzegt. Ook bij TC WVF zijn deze cijfers helaas herkenbaar.  Verder werd de KNLTB ClubApp gepresenteerd – wij zijn nog niet enthousiast – en stond de competitie nieuwe stijl op de agenda. Omdat bewezen is dat competitiespelers langer lid blijven wil de tennisbond het aantal wedstrijdtennissers verdubbelen van 200 naar 400 duizend. Dit ambitieuze plan wil met name de categorie 8 en 9 doordeweeks competitie laten spelen, waarbij de donderdagavond de voorkeur heeft. Ook denkt men na over het verkorten van de wedstrijddagen door het invoeren van de wedstrijdtiebreak als 3e set en het tellen volgens het BPS, het beslissend punt systeem. Hierbij wint diegene de game die bij 40-40 het eerstvolgende punt maakt. Dus geen voor- en nadeel meer. Van de aanwezigen stemde 60 % tegen en 40 % voor. Het plan is om de competitie nieuwe stijl  in 2016 te presenteren en in 2017 in te voeren. We houden jullie op de hoogte.

Lidmaatschap en incasso contributie

Nieuwe leden kunnen zich aanmelden via de website. Afmelden of wijziging soort lidmaatschap kan ook via onze website of schriftelijk via de ledenadministratie. In ons Huishoudelijk Reglement staat:

2. Opzegging van het lidmaatschap kan uitsluitend plaatsvinden aan het eind van enig kalenderjaar en dus per 31 december. Opzegging dient schriftelijk te geschieden en tenminste vóór 1 december van het jaar van opzegging in het bezit te zijn van de ledenadministratie. Bij niet tijdig opgezegd lidmaatschap wordt het lidmaatschap tenminste nog 1 jaar voorgezet.

De automatische incasso van de contributie vindt plaats in januari (1 termijn) en in januari en juni (2 termijnen).

Handjes gezocht voor klusjesteam i.o.

Als aanvulling op de onderhoudscommissie wil het Bestuur een klusjesteam samenstellen dat 1 x per maand op de 2e woensdag van 09:00 – 12:00 uur klusjes doet op het park en in het clubgebouw. Het is geen verplichting om elke keer aanwezig te zijn. Je kunt je aanmelden bij bestuurslid facilitaire zaken Giuseppe Schönberger. De 1e klusochtend is op woensdag 13 januari.

Wie wordt onze nieuwe aanspreekpunt sponsoren?

We hebben een vacature voor aanspreekpunt sponsoren.

Wat doet het aanspreekpunt sponsoren?

Houdt contact met de huidige sponsoren en zoekt nieuwe met name in de omgeving van Westenholte, Voorst en Frankhuis.

Hoeveel tijd kost het per maand?

Maximaal 2 uur per maand.

Wat is het profiel van het aanspreekpunt?

We zoeken iemand (m/v) die bekend is met het lokale MKB en niet schroomt om deze te contacten.

Heb je interesse of wil je meer weten over de vacature dan kun je de overige bestuursleden Joop Koot, Coba de Ruiter, Giuseppe Schönberger of  Henk Ruiter vragen.

Wie wordt onze nieuwe secretaris?

We hebben nog niemand gevonden die onze vacature van secretaris wil invullen.

Wat doet een secretaris?

Behandelt de inkomende mail, stelt de agenda op voor de Bestuursvergaderingen en maakt verslagen. De secretaris vormt samen met de voorzitter en penningmeester het dagelijks bestuur.

Hoeveel tijd kost het in de week?

Maximaal 1 uur per week. Het Bestuur vergadert 7 x per jaar op woensdagavond.

Wat is het profiel van de nieuwe secretaris?

We zoeken iemand (m/v) die bekend is met archiveren en notuleren.

Heb je interesse of wil je meer weten over de vacature dan kun je de overige bestuursleden Joop Koot, Coba de Ruiter, Giuseppe Schönberger of  Henk Ruiter vragen.

 

Sportsymposium in Het Anker

De gemeente Zwolle organiseert op dinsdag 1 december een symposium in Het Anker.  “De toekomst van de sportvereniging” heeft als doel om met de bezoekers uit de sportwereld van gedachten te wisselen over de toekomst van de sportclubs in Zwolle. Ongetwijfeld zullen de bezuinigingen van € 800.000 op de sportbegroting in de periode 2016-2018 ook ter sprake komen. Joop Koot en Henk Ruiter zullen namens tennisclub WVF aanwezig zijn.

Nieuwe opzet medewerkersavond geslaagd

Niet meer op zaterdagmiddag en -avond maar op vrijdagavond. Geen activiteit of spel maar goed eten, stevig drinken en kletsen. De nieuwe opzet van de medewerkersavond op vrijdag 27 november was zeer geslaagd. “De gasten waren tevreden en wij ook” volgens Willem Bruins. “We hadden de bingomachine klaar staan met leuke prijzen, maar het was zonder de bingo ook goed”, aldus Peter Bolster. “Doen we volgend jaar weer als ze ons vragen” besluiten de mannen van de Activiteitencommissie.

Medewerkersavond 27-11-15 Willem en Peter

Jeugd TC WVF doet mee met Sinttoernooi Pelikaan

Net als voorgaande jaren heeft trainer Evert weer flink zijn best gedaan om de jeugd van TC WVF te “ronselen” voor het Sinterklaastoernooi van ZTC de Pelikaan op zondag 29 november. Evert is trainer bij TC WVF en ZTC de Pelikaan. Er doen 90 kinderen mee, waarvan 15 afkomstig uit Westenholte.

Voorkennis hield in 1998 verhuizing tennispark tegen

Onlangs is aan het licht gekomen dat 2 leden van TC WVF mogelijk voorkennis hadden bij de stemming in 1998 over de verhuizing van het tennispark van het Stinspark naar de locatie Papaverweg. Met een nipte meerderheid werden de verhuisplannen – met mogelijkheden voor 6 verlichte tennisbanen – door een extra ledenvergadering verworpen. De 2 leden waar het om gaat – Berry O (58) en Dik v.d. V (72) – waren felle tegenstanders van de verhuizing. Naar nu blijkt wonen beide leden sinds kort naast elkaar in de nieuwe patiowoningen aan de Voorsterweg, direct naast de locatie Papaverweg waar de 6 banen met lichtmasten mogelijk lichthinder zouden opleveren. Eén van de verdachten had in 1998 als ambtenaar van de Gemeente Zwolle toegang tot de bestemmingsplannen voor 2015.

Tennissen met bijdrage Jeugdsportfonds

Vindt u ook dat ieder kind moet kunnen sporten?

Daarom is er een Jeugdsportfonds Zwolle opgericht. Dit fonds heeft als doel om kinderen van financieel minder draagkrachtige ouders de kans te geven om te gaan sporten. De bijdrage van maximaal € 225,- per kind per jaar is bedoeld voor bijvoorbeeld het betalen van de contributie en de aanschaf van sportkleding.

Voor wie is het Jeugdsportfonds bestemd?

Het Jeugdsportfonds is bestemd voor kinderen van 6 tot 18 jaar uit gezinnen die leven van een inkomen van maximaal 110% van het wettelijk sociaal minimum.

U kunt zelf geen aanvraag indienen

Een aanvraag kan alleen ingediend worden door een intermediair. Dit is een persoon die op professionele wijze bij uw kind betrokken is. Denk hierbij aan de leraar op school, een maatschappelijk werker, een Buurtsportcoach/ combinatiefunctionaris, de GGD, een WWB consulent van de gemeente of bureau Jeugdzorg. Meldt u zich daarom bij een intermediair en verzoek deze om een aanvraag in te dienen bij het Jeugdsportfonds. Kunt u er geen vinden? Neem dan contact op met Maaike Geerdink van Sportservice Overijssel.

Wat doen wij als vereniging?

Wij hebben als vereniging inmiddels een positieve ervaring opgedaan met het Jeugdsport­fonds. Dus, denkt u als ouder/verzorger in aanmerking te komen voor vergoeding van de contributie van uw kind(eren), neem dan contact op met onze penningmeester of met de consulent van Jeugdsportfonds Overijssel, Maaike Geerdink. Zij is te bereiken op 038-457 77 82 of overijssel@jeugdsportfonds.nl