Baanreglement

Baanreglement tennisclub W V F

a. ALGEMEEN

Bij het betreden van de banen is het dragen van tennisschoenen en
-kleding verplicht. Het dragen van een trainingspak is toegestaan.
Voor het spelen op en reserveren van een baan dient men in het bezit te zijn van een geldige KNLTB ledenpas, een voorlopige (tijdelijke) pas of een namens tennisclub WVF verstrekte introducékaart. Verder beide laatste hierna te noemen: ‘kaart’.

b. SPEELTIJDEN

 Seniorleden:
Onbeperkt tennissen, op elke gewenste tijd en dag.
 Ochtendleden:
Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag, dagelijks tot 15.00 uur, en op woensdag tot 13.00 uur.
 Junioren van 16 en 17 jaar:
Onbeperkt tennissen, met uitzondering van de woensdagavond.
 Leerlingen voortgezet onderwijs t/m 15 jaar:
Onbeperkt tennissen tot 20:00 uur, behalve op dinsdag en woens-dag tot 19:00 uur.
 Kinderen t/m basisonderwijs:
Onbeperkt tennissen tot 19:00 uur.
De banen zijn NIET vrij toegankelijk tijdens:
– Door of vanwege de vereniging georganiseerde trainingen;
– Tijdens KNLTB-competitiewedstrijden;
– Tijdens toernooien georganiseerd door één van de commissies van de
vereniging;
– Tijdens onderhoudswerkzaamheden van de vereniging;
– Bij sluiting als gevolg van weersomstandigheden.

c. INTRODUCÉ

Elk lid kan maximaal 5 maal per seizoen een introducé uitnodigen. De hiervoor bestemde kaart(en) zijn verkrijgbaar, tegen een vastgestelde vergoeding per keer, bij daarvoor aangewezen personen.
Het betreffende lid is zelf verantwoordelijk voor een goed verloop van de introductie.

d. BAANREGELS

1. Neem de baan waarop nog niet wordt gespeeld. Plaats de kaart in het vakje van de betreffende baan en zet de klok op de tijd waarop de baan wordt betreden.
De speeltijd bedraagt 45 minuten.
2. De ingestelde tijd mag NIET worden gewijzigd, ook niet wanneer men later gaat ‘dubbelen’.
3. Zijn alle banen bezet, neem dan de baan waarop langer dan 45 minuten is gespeeld. De baan waarop het langst is gespeeld dient het eerst te worden opgeëist.
4. Zijn alle banen bezet, maar is er nog geen 45 minuten gespeeld, reserveer dan die baan die nog niet gereserveerd is en het eerste vrij komt.
5. Er kan worden doorgespeeld na de 45 minuten, wanneer er geen wachtenden (dus reserveringen) zijn.
 de eerder ingestelde tijd mag NIET worden gewijzigd.
 de baan dient direct te worden vrij gegeven, wanneer deze regle-mentair wordt opgeëist.
6. Als nog geen 10 minuten van de ingestelde tijd zijn verstreken, dient men een verzoek tot het spelen van een dubbel te accepteren, tenzij:
 de verzoeker(s) nog geen 15 minuten hiervoor een andere baan hebben verlaten;
 een andere baan niet bezet is.
7. Reserveren van een baan is alleen dan mogelijk wanneer men op het tennispark persoonlijk aanwezig blijft. Wanneer het park wordt verla-ten vervalt de reservering en dient men later opnieuw te reserveren.
8. Wanneer met andere leden is afgesproken om samen te gaan spelen, is reservering eerst dan mogelijk wanneer alle spelers, waarmee is afgesproken, blijvend op het park aanwezig zijn.
9. Wanneer een baan is gereserveerd door 2 spelers, dient een verzoek tot het spelen van een dubbel te worden geaccepteerd, wanneer alle banen gereserveerd zijn.

e. WERKING BAANKLOKSYSTEEM

1. Bij het betreden van de baan dient van ELKE speler een kaart in het vakje ‘spelen’ te zijn geplaatst, behorende bij de baan waarop wordt gespeeld.
2. De tijd waarop men de baan betreedt dient te worden ingesteld op de betreffende klok.
3. Wanneer alle banen bezet zijn kan de eerst vrijkomende baan worden gereserveerd door van ELKE speler een kaart in het vakje ‘volgende’ te plaatsen.
4. Wanneer 45 minuten is verstreken na het tijdstip waarop de klok ban de baan staat ingesteld, kan de baan worden betreden en opgeëist door de spelers die de baan hebben gereserveerd.
5. De kaart van elke speler dient in het vakje ‘spelen’ te worden ge-plaatst en de kaarten van de vertrekkende spelers dienen aan hen te worden overhandigd.
6. De klok dient tevens ingesteld te worden op de tijd waarop de baan wordt betreden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.