ALV kiest nieuwe voorzitter

Op een goed bezochte ALV is Betty Mulder gekozen tot nieuwe voorzitter van TC WVF. Betty volgt Joop Koot op die vanaf 2013 de voorzittershamer mocht vasthouden. In de ALV zijn ook de nieuwe statuten en huishoudelijk reglement aangenomen. Een tevreden penningmeester had goed nieuws over de de financiële situatie van de tennisclub. Het werkelijk resultaat was beter dan begroot en de verbouwing van de kantine was ruim binnen de begroting gebleven. In 2023 was er veel te doen op de tennisclub en de bezetting van de interne toernooien, clubkampioenschappen, open toernooien en competities was zeer goed net als de bezetting van de trainingen.