ALV redelijk bezocht

Met 15 leden – inclusief Bestuur – was de opkomst vergelijkbaar met de voorgaande jaren. Het voordelig resultaat in 2013 lag hoger dan begroot. Ook in 2014 verwacht de penningmeester een goed resultaat te kunnen melden aan de leden. Ledental is stabiel, maar we willen graag groeien naar meer dan 200 leden. Zes commissieleden die zijn gestopt krijgen allemaal een presentje van de vereniging.  De vacatures zijn weer ingevuld behalve die van Hoofd Facilitaire Zaken. Joop Koot werd benoemd als voorzitter en Hans Flier zal in ieder geval nog 1 jaar de financiën verzorgen. Tijdens de ALV meldden zich 3 leden aan voor de werkgroep nieuwe banen, de overige 2 moeten uit de niet aanwezige leden komen. Er is gesproken over hoe we meer leden kunnen motiveren om iets te doen voor de club. De baanbezetting neemt toe door de nieuwe leden die lessen.