Contributie 2015 blijft gelijk

Het Bestuur heeft besloten de contributies in 2015 niet te verhogen.  Ook niet met de jaarlijkse CBS indexcijfer voor gezinsconsumptie (1 %) en de verhoging van de bijdrage met  € 0,40 per lid die wij betalen aan de KNLTB. De contributie bedragen 2015 vind je bij informatie.