Duren die damespartijen zo lang?

Tijdens de clubkampioenschappen enkel merkten enkele heren langs de kant op dat “die damespartijen zo lang duren”.  Dat vraagt om harde cijfers die toernooiplanner bijhoudt. Tot en met vrijdagavond duurde een herenenkel gemiddeld 1 uur en 22 minuten. Een damesenkel gemiddeld 1 uur en 27 minuten. Inderdaad spelen tijdens deze CK enkel de dames iets langer, maar niet noemenswaardig.