Heisessie over competitieaanbod KNLTB

Begin juni was het competitieaanbod van de KNLTB onderwerp van gesprek tijdens een tweedaagse ‘heisessie’  in Hoevelaken. Twintig experts uit het veld brainstormden over de grote verscheidenheid aan competitievormen en hoe die er in de toekomst uit zou moeten zien, aldus Centrecourt van de KNLTB.

Want competities zijn belangrijk voor tennisverenigingen. Ze vergroten de betrokkenheid van de leden bij de club, ze bieden veel mogelijkheden voor contactmomenten en andere activiteiten. En tennis is gewoon een wedstrijdsport, de meeste mensen vinden het gewoon leuk om zich te meten met elkaar. Daarom focust de KNLTB op de competitie als één van de oplossingsrichtingen voor het behoud en de binding van de leden met hun tennisclub.

Manager Wedstrijdtennis Sanne Meijer, was één van de deelnemers. Ook zij ervaart de competitie als een bindmiddel met haar club. “Tijdens de competitie heb je maatjes, heb je doelstellingen en ga je vaak naar de club. Daar is het gezellig druk en er is veel te doen. Dan is dat na zeven weken opeens over en valt die binding een beetje weg.” Maar ze geeft ook toe te merken dat de behoeftes van de leden veranderd zijn. “Ik zie het aan mezelf. Ik ben nu 35, heb een jong gezin en kan me niet meer voorstellen hele zondagen door te brengen op de tennisbaan. Ik zou het wel fijn vinden als er een competitie op tijd komt, waarbij ik weet hoe laat ik moet spelen en hoe laat ik weer klaar ben.” Dat soort ideeën kwam naar voren, en leidde volgens Sanne ook best tot pittige discussies.

“We hebben immers al 341 competitiesoorten op dit moment. Maar we gingen heel blanco de discussies in en er zijn ook nog geen concrete oplossingen uit voortgekomen. Maar we voelen wel dat de competities voor de vele verschillende leden van de tennisverenigingen heel belangrijk zijn.”

De resultaten van de ‘heisessie’ worden de komende weken uitgewerkt en aangevuld met onderzoeksgegevens, die het Mulier Instituut verzameld heeft. Op basis van die data wordt besloten of en hoe verder invulling wordt gegeven aan de voorstellen die in Hoevelaken zijn gepresenteerd. Het doel is om in de komende jaren te komen tot een (aanvullend) competitieaanbod dat voldoet aan de eisen die er nu én in de toekomst aan worden gesteld.