Incasso contributie 2016

Rond de 28e januari wordt de contributie 2016 afgeschreven van je bankrekening. Leden die (nog) geen machtiging hebben gegeven aan de ledenadministratie krijgen een contributienota per mail – indien bekend – of per post. De leden die de contributie hebben voldaan krijgen in maart een nieuwe KNLTB ledenpas. Het Bestuur heeft besloten om de contributie voor 2016 niet te verhogen.