Klusjesteam in de steigers

Het Bestuur wil graag het onderhoud van ons park en de kantine wijzigen. De huidige situatie is dat de Onderhoudscommissie (OC) 2 groot-onderhoudsdagen per jaar plant met hulp van vrijwilligers en dat de OC zelf het meest noodzakelijke onderhoud verzorgt buiten de onderhoudsdagen. Wij willen – net als veel andere tennisverenigingen – een groepje leden vragen om bijvoorbeeld 1 x per maand klein onderhoud te doen op het park en aan de kantine. Te denken valt bijvoorbeeld aan elke 1e dinsdag van de maand van 09:00 – maximaal 12:00 uur. Heb je belangstelling of wil je meer informatie dan kun je contact opnemen met Giuseppe Schönberger 038-4224420

Een deel van de onderhoudsploeg van zaterdag.
Groot onderhoud 2014