Lage opkomst ALV

Slechts 6 leden en 5 bestuursleden tekenden de presentielijst van de jaarlijkse ALV op woensdagavond 27 mei. Blijkbaar is er een groot vertrouwen van de niet aanwezige leden in het Bestuur van onze tennisclub. Een samenvatting voor de wegblijvers:

TC WVF gaat dit jaar investeren in 6 nieuwe lichtarmaturen. De banen kunnen nog 2-3 jaar mee volgens de werkgroep nieuwe banen.  Financieel was 2014 een goed jaar met een hoger voordelig saldo dan begroot. Het Bestuur volgt een strak financieel beleid zodat we niet hoeven te lenen om het park te vernieuwen in de komende jaren. Het ledenaantal is licht gestegen. Er worden nog vrijwilligers gezocht voor de nieuwe maandelijkse onderhoudsochtend op de 1e woensdag van de maand. Hans Flier is afgetreden als penningmeester en wordt opgevolgd door secretaris Coba de Ruiter. Er is in het Bestuur nu een vacature voor secretaris. Er zijn geen vacatures in de commissies. Sportief gezien was 2014 een goed jaar met 3 kampioenschappen en een druk bezet DTC Westenholte Open. De animo voor het Invitatie- en Afsluitingstoernooi in het najaar loopt flink terug. Deze evenementen zijn in 2015 geschrapt of verplaatst.