Lidmaatschap en incasso contributie

Nieuwe leden kunnen zich aanmelden via de website. Afmelden of wijziging soort lidmaatschap kan ook via onze website of schriftelijk via de ledenadministratie. In ons Huishoudelijk Reglement staat:

2. Opzegging van het lidmaatschap kan uitsluitend plaatsvinden aan het eind van enig kalenderjaar en dus per 31 december. Opzegging dient schriftelijk te geschieden en tenminste vóór 1 december van het jaar van opzegging in het bezit te zijn van de ledenadministratie. Bij niet tijdig opgezegd lidmaatschap wordt het lidmaatschap tenminste nog 1 jaar voorgezet.

De automatische incasso van de contributie vindt plaats in januari (1 termijn) en in januari en juni (2 termijnen).