Minder geld en meer maatschappelijke rol voor Zwolse sportclubs

De gemeente Zwolle gaat € 800.000 bezuinigen op sport in de periode 2016-2018. In diverse stadsgesprekken met de Zwolse sportclubs en met een sportsymposium in Het Anker wil de gemeente tot een nieuwe agenda komen voor sport en bewegen, waarbij de sportverenigingen een centrale moeten spelen. Men denkt daarbij aan “vitale verenigingen oftewel clubs die hun maatschappelijke rol en verantwoordelijkheid nemen en blijvend dragen”. Tennisclub WVF heeft geen nadeel van de gemeentelijke bezuinigingen want het park en de kantine zijn eigendom van de leden. Bovendien krijgt de club geen subsidie. Wel gaat het Bestuur nadenken over de maatschappelijke rol in de wijk.