Najaarscompetitie nieuwe opzet

De KNLTB Najaarscompetitie 2014 komt in de plaats van alle bestaande najaars-/herfstcompetities die voorgaande jaren al in een aantal regio’s/districten werden aangeboden. De nieuwe najaarscompetitie is een landelijke competitie, maar bij de indeling is het streven om ploegen zoveel mogelijk op regionaal/districtsniveau tegen elkaar te laten uitkomen.
Voordeel van het landelijk aanbieden van deze competitie is dat vaker makkelijker over districtsgrenzen heen gespeeld kan worden, zodat de reisafstanden, waar mogelijk, zoveel mogelijk worden beperkt.
Andere voordelen van deze nieuwe najaarscompetitie zijn dat alle competitiesoorten in heel Nederland in dezelfde vorm worden aangeboden en dat de speeldata en toegepaste regels ook voor iedereen gelijk zijn.