Tennis ook op online dorpsplein Stinskracht

Vanaf deze week is onze tennisclub ook te vinden op de website van het online dorpsplein Stinskracht.  Dit zegt de website over zichzelf:

“Stinskracht Westenholte – voor elkaar én met elkaar! 
Een wijkgemeenschap die aan elkaar denkt, om elkaar geeft en wat voor elkaar doet!

StinsKracht Westenholte is een duurzaam en zelfsturend project waarin bewoners zelf de verantwoordelijkheid nemen voor een deel van de zorg voor elkaar in hun leefomgeving, waarmee de leefbaarheid in de wijk wordt vergroot. Daarnaast wil StinsKracht Westenholte ook een goed voorbeeld zijn voor andere wijken in Zwolle, regionaal of landelijk.”