Vacature Bestuur

Onze penningmeester Hans Flier heeft aangekondigd zich op de volgende algemene ledenvergadering in mei niet herkiesbaar te stellen. Coba de Ruiter, die nu secretaris is,  beraad zich of zij de functie van Hans wil overnemen. Het Bestuur zal haar vervolgens voordragen op de ALV. Met deze mogelijke wijzigingen ontstaat er een vacature in het Bestuur voor de functie van SECRETARIS (M/V). Meer informatie over de vacature kun je krijgen bij het Bestuur.