Vacatures bij TC WVF

Wij hebben momenteel enkele vacatures in de vereniging en zoeken kandidaten.

HOOFD FACILITAIRE ZAKEN

Je zit in het Bestuur en bent verantwoordelijk voor de Onderhoudscommissie, Barcommissie en Activiteitencommissie.
Het Bestuur vergadert 1 x per 2 maand op de woensdagavond.
Je krijgt de komende jaren te maken met de vervanging van de banen mogelijk in combinatie met de ondergrond, hekwerk en lichtmasten.

2 LEDEN WERKGROEP NIEUWE BANEN

Tijdens de ALV hebben zich reeds 3 leden aangemeld: Roel Schrage (Aanspreekpunt Onderhoudscommissie), Hans van der Laan (Lid Onderhoudscommissie) en Hans Flier (Penningmeester). Ons streven is een werkgroep van 5 personen, dus we hebben 2 vacatures. De werkgroep zal enkele keren bij elkaar komen en vervolgens het Bestuur adviseren.

Heb je belangstelling voor één van deze functies dan kun je contact opnemen met één van de bestuursleden.