Voorkennis hield in 1998 verhuizing tennispark tegen

Onlangs is aan het licht gekomen dat 2 leden van TC WVF mogelijk voorkennis hadden bij de stemming in 1998 over de verhuizing van het tennispark van het Stinspark naar de locatie Papaverweg. Met een nipte meerderheid werden de verhuisplannen – met mogelijkheden voor 6 verlichte tennisbanen – door een extra ledenvergadering verworpen. De 2 leden waar het om gaat – Berry O (58) en Dik v.d. V (72) – waren felle tegenstanders van de verhuizing. Naar nu blijkt wonen beide leden sinds kort naast elkaar in de nieuwe patiowoningen aan de Voorsterweg, direct naast de locatie Papaverweg waar de 6 banen met lichtmasten mogelijk lichthinder zouden opleveren. Eén van de verdachten had in 1998 als ambtenaar van de Gemeente Zwolle toegang tot de bestemmingsplannen voor 2015.