Waar wonen onze leden en hoe oud zijn ze?

In december 2013 waren 195 mensen lid van tennisclub WVF. Met 106 heren en 89 dames zijn de heren duidelijk in de meerderheid. De gemiddelde leeftijd is 44,7 jaar. Het jongste lid is 7 jaar en het oudste lid 75 jaar. Een sport voor alle leeftijden kun je wel zeggen! De meeste leden van de tennisclub wonen in Westenholte/Stins, namelijk 145. De overige leden komen uit Frankhuis (7), Spoolde (7), Stadshagen (17), Rest van Zwolle (11) en omgeving Zwolle (8).