Werkgroep nieuwe banen

De ALV heeft op 21 mei op verzoek van het Bestuur een werkgroep benoemd die zich gaat bezighouden met de vervanging van onze banen die in 2001  zijn gelegd en in 2016 zijn  afgeschreven. De werkgroep zal enkele keren per jaar bijeenkomen en grondig onderzoek doen naar de beste baansoort voor onze tennisclub mogelijk in combinatie met vervangen van het hekwerk, ondergrond en de lichtmasten alles binnen onze financiële mogelijkheden. Tijdens de ALV hebben zich reeds 3 leden aangemeld: Roel Schrage (Aanspreekpunt Onderhoudscommissie), Hans van der Laan (Lid Onderhoudscommissie), Hans Flier (Penningmeester). Ons streven is een werkgroep van 5 personen, dus we hebben 2 vacatures. Belangstellenden kunnen zich melden bij het Bestuur.