WVF 35 jaar op de baan

Op vrijdag 21 maart 2014 bestaat tennisclub WVF 35 jaar. De akte van oprichting is op 16 mei 1979 opgemaakt door notaris Mr. F.M.J. Minke. Tot 21 maart zullen we op de website regelmatig publiceren uit het 1e clubblad dat in mei 1980 verscheen.

Bestuur en commissies van onze vereniging.

Voorzitter: Dhr. Z. Dullink
Secretaris: Dhr. D.S. Twijnstra
Penningmeester: Mevr. A. Stegeman
Vice-voorzitter: Dhr. H.H. Dullaert
Technische Commissie: Mevr. W.J. Kuipers
Jeugdcommissie: Dhr. T.G.J.M. van Vilsteren
Damescommissie: Mevr. A.M. Deinema
Feestcommissie: Dhr. P. ten Brinke
Trainer: Dhr. F.J. Korteweg