Zandbak

Na het groot onderhoud van SilicaNova op woensdag 12 juni zal menigeen vinden dat het tennispark is veranderd in een “zandbak”. Volgens de kunstgrasspecialisten Van SilicaNova liggen de banen van TC WVF er echter erg goed bij, maar moest er wel bijna 1000 kg. zand worden gestrooid. Meer zand betekent minder slijtage van het kunstgras en beter glijden voor de gebruikers.

Eerst wordt het oude zand naar boven geborsteld; daarna schoongemaakt en geëgaliseerd en wordt nieuw zand toegevoegd.