AVG bij TC WVF

De media hebben het er al weken over en jullie leveranciers bestoken je met nieuwe privacyregels. Het heeft alles te maken met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die vanaf vrijdag 25  mei in werking treedt. Zoals afgesproken in de laatste ALV gaan de ledenadministratie en 2 bestuursleden onderzoeken wat wij kunnen doen om de privacy van de leden van TC WVF te waarborgen. We richten ons op twee belangrijke thema’s nl. welke persoonsinformatie hebben we nodig en hoe beveiligen we deze informatie.