Contributie incasso

De contributiebedragen blijven in 2024 ongewijzigd en zullen uiterlijk februari worden geïncasseerd via automatische incasso. Leden met een andere afspraak krijgen bericht van de penningmeester.