Dienstenplanner succes

Zelf een bardienst of barcorvee uitzoeken door de leden is meteen in het eerste jaar een succes. In april is nog maar één dienst beschikbaar en in mei nog maar 3. Eind maart en eind april worden deze laatste diensten toegewezen. Later worden de diensten voor oktober t/m december geopend en gepubliceerd.