Extra ledenvergadering vernieuwing park

De werkgroep nieuwe banen zoals benoemd in de laatste ALV heeft hun eindverslag uitgebracht en het Bestuur wil graag de aanbevelingen grotendeels uitvoeren. Zo willen we de banen en het hekwerk vernieuwen. Voor deze investering hebben we toestemming van de leden nodig. Daarom nodigen wij de leden uit voor een extra ledenvergadering op dinsdag 20 februari 20:00 uur in de kantine. Het Bestuur zal de plannen toelichten en de kosten van de vernieuwing voorleggen aan de leden. Het plan is om in juli de werkzaamheden te laten uitvoeren.