Gedeeltelijke ledenstop!

Na de laatste aanmeldingen van 2 zomerleden op 12 juli heeft TC WVF 240 leden. In 2012 waren er “slechts” 159 leden en in 2019 194. Sinds 2020 (220 leden) gaat de groei maar door t/m de 240 leden op 12 juli 2022. Om alle leden te kunnen blijven faciliteren met tennislessen, competitie en vrij tennissen in de avonduren heeft het Bestuur in 2020 besloten om bij 80 leden per baan een gedeeltelijke ledenstop en bij 90 leden per baan een algehele ledenstop in te voeren. Met 3 banen en 240 leden is de gedeeltelijke ledenstop nu dus van kracht. Dit houdt in dat dag- en jeugdleden zich nog kunnen inschrijven, maar dat seniorleden op een wachtlijst komen. De laatste ledenstop was in 1995 toen het ledental rond de 300 lag.