Incasso contributie deze maand

Uiterlijk 31 januari vinden de automatische incasso’s plaats voor de contributie 2020. Het Bestuur heeft in de laatste vergadering besloten de tarieven voor lidmaatschap niet te wijzigen. De oudere leden die nog geen gebruik maken van AI – voor alle nieuwe leden verplicht – zullen volgende week per mail een factuur ontvangen.