Contributie

Contributies 2024 (exclusief tennislessen!)

Soort Bedrag
Seniorlid € 136,50
Daglid € 83,75
Jeugdlid t/m 17 jaar (*) € 73,50
Tenniskids t/m 9 jaar (**) € 52,50
Donateur € 25,00
Zomer Challenge juni-juli-augustus € 35,00
Inschrijfgeld senioren € 17,50
Inschrijfgeld jeugd € 5,00
Maximum inschrijfgeld per gezin € 35,00

(*) KNLTB peildatum 1 januari: in het jaar dat je 18 wordt ben je senior.

(**) KNLTB peildatum 1 januari: in het jaar dat je 10 wordt ben je jeugdlid.

Het verenigingsjaar loopt van 1 januari t/m 31 december. Bij tussentijdse aanmelding wordt betaald vanaf de 1e van de maand van inschrijving.

Voor het 3e lid, 4e en 5e lid binnen één gezin bestaat een reductieregeling.
Studentenkorting max. € 22,50 op het seniorlidmaatschap. Voor zowel de gezinskorting als de studentenkorting geldt dat  dit door de leden zelf aangevraagd moet worden en dat de leden verplicht zijn wijzigingen die invloed hebben op de korting tijdig moeten doorgeven aan de ledenadministratie.

Contributie wordt per jaar betaald door middel van een automatische incasso.

Lidmaatschap wijzigen of afmelden? Indien je het lidmaatschap wenst te beëindigen, dien je dit schriftelijk te doen en wel vóór 1 december van het lopende jaar. Ook voor andere wijzigingen, soort lidmaatschap, (mail-)adres of telefoonnummer stuur een mail naar leden@tcwvf.nl met daarin je naam, bondsnummer en wijzigingen. Bij niet tijdig opgezegd lidmaatschap wordt het lidmaatschap tenminste nog 1 jaar voorgezet.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.