Juni 2e incasso contributie

Begin juni wordt de contributie geïncasseerd voor leden die hebben aangegeven in 2 termijnen te willen betalen.