De rondvragen

1980 Dhr. N. vraagt of de moeders van de kinderen erop willen letten dat er geen zand op de baan komt.
1980 Mevr. W. zegt op zondag geen van de bestuursleden thuis te hebben getroffen om te vragen met een introducée te spelen. Er zijn 7 adressen voor, dit moet genoeg zijn.
1981 Dhr. S. vraagt aan de technische commissie of het mogelijk is tijdens toernooien een scheidsrechter aan te wijzen. Dit wordt binnen de commissie besproken.
1982 Dhr. B. vraagt wie in aanmerking komen voor de KNLTB-competitie. Uit de opgaven worden de beste spelers geselecteerd.
1984 Dhr. V. verzoekt samenwonenden eveneens deel te laten nemen aan echtparen-toernooien. Dit zal door het bestuur met de technische-commissie worden besproken.
1994 Nieuwe verkoopprijzen in de kantine: Koffie € 0,45, Bier tap € 0,57, Bier flesje € 0,79, Frisdrank flesje € 0,57
1995 Dhr. K wil graag weten waarom de hele technische commissie vertrekt.
1997 Dhr. K. vraagt of het toegestaan is op de banen te roken.
1997 Dhr. S. vraagt of er asbakken in de dug-outs geplaatst kunnen worden.
1997 Dhr. J. stelt vast dat na alles geprobeerd te hebben om de leden na het tennissen de banen te laten slepen, hij zijn moede hoofd in de schoot legt. Het lukt niet en hij geeft het op.
1999 Volgens Dhr. J. wordt er nog steeds “gepoft” aan de bar. Dit is verboden. De voorzitter zal dit weer in het clubblad vermelden.
2001 Mevr. P.: Kan er ook kantinedienst gedraaid worden op dinsdag met de Damescompetitie.
2002 Mevr. P. uitbreiding park met een vierde baan. Hoe staat het hiermee? Antw.: dit is definitief van de baan.
2003 Dhr. W.: We betalen € 20,= voor de Heinekenpomp die relatief weinig wordt gebruikt. De barcommissie zal zich hier over buigen.
2007 Dhr. R. vraagt naar de interesse om clubkampioenschappen mee te laten tellen voor de DDS. Er is hierover door de aanwezige leden gestemd er waren er 5 voor en 15 tegen.
2010 Dhr. L. vindt de € 25,- die betaald moet worden als donateur veel te hoog. Het bestuur heeft gekeken naar de bedragen die ander tennisverenigingen in rekening brengen, dit komt overeen. Het bestuur ziet daarom geen aanleiding dit bedrag aan te passen. De leden gaan hier niet mee akkoord.
2012 Mevr. S. vraagt of er gedacht wordt om leden die zich inzetten in commissies en bestuursfuncties korting te geven op de contributie. Het bestuur vindt het niet juist om leden hiervoor korting te geven.
2017 Dhr. R.: WC urinoir drukknop doet het wisselvallig -> we laten er naar kijken.