Opzeggen doe het op tijd

Mocht je door omstandigheden je lidmaatschap van TC WVF willen beëindigen dat moest dat voor 1 december 2018. Voor dit jaar zijn we coulant en kun je uiterlijk 31 december 2018 opzeggen. Bij afmelden na 31 december wordt het lidmaatschap tenminste nog 1 jaar voortgezet.

Huishoudelijk reglement van TC WVF

2. Opzegging van het lidmaatschap kan uitsluitend plaatsvinden aan het eind van enig kalenderjaar en dus per 31 december. Opzegging dient schriftelijk te geschieden en tenminste vóór 1 december van het jaar van opzegging in het bezit te zijn van de ledenadministratie. Bij niet tijdig opgezegd lidmaatschap wordt het lidmaatschap tenminste nog 1 jaar voortgezet.