TC WVF en de AVG

De berichten over de intrede van de Algemene Verordening Gegevensbescherming in mei kun je niet hebben gemist. Zoals besproken in de ALV in mei heeft de club inmiddels een AVG beleid opgesteld en toegevoegd aan de website onder informatie. In het kort hebben twee bestuursleden en de ledenadministratie  toegang tot de minimaal noodzakelijke ledengegevens. Deze worden goed beschermd en niet gedeeld met derden behalve de KNLTB. De tennisbond krijgt echter alleen die gegevens die absoluut nodig zijn voor hun administratie.