Vrijwilligerswerk

In 2023 hebben wij voor het eerst gebruik gemaakt van de KNLTB ClubApp om de vrijwilligerstaken te verdelen. Leden konden zelf een bardienst of corvee kiezen op een dag dat het goed paste in de agenda. Leden die geen keuze maakten kregen een dienst toegewezen. Voorlopige cijfers laten zien dat de opkomst bij zelf gekozen diensten bijna 100 % was en bij de toegewezen plm. 95 %. Toen de vereniging nog alle diensten verdeelde was de opkomst plm. 85%. Reden genoeg dus om door te gaan met het het nieuwe systeem van zelf kiezen. In januari worden de diensten gepubliceerd voor 2024.

In ons huishoudelijk reglement staat o.a. dat alle leden verplicht zijn tot enige zelfwerkzaamheid binnen de vereniging. Deze werkzaamheid kan bestaan uit het draaien van bardiensten, het uitvoeren van (periodieke) schoonmaakwerkzaamheden; onderhoudswerkzaamheden of het deel uitmaken van bestuur en/of commissies.

Let wel: jeugdleden, dagleden, commissieleden en 65+ leden (geboren in 1959 of eerder) hoeven geen dienst te doen. Leden die door persoonlijke omstandigheden geen vrijwilligerswerk kunnen uitvoeren, mogen dit melden bij het secretariaat: info@tcwvf.nl