Wijziging reserveren Afhangbord

De KNLTB heeft vanaf 28 april de instelling “aantal dagen dat vooraf gereserveerd kan worden” gewijzigd in “aantal uren dat vooraf gereserveerd kan worden”. Dit om te voorkomen dat er pieken ontstaan in de reserveringen om 00:01 en tussen 06:00 en 08:00 uur. Bij TC WVF stond de instelling op 7 dagen en is nu gewijzigd in 168 uur. Dit betekent dat leden een baan voor vrijdag 7 mei 19:00 tot 20:00 uur pas kunnen reserveren op vrijdag 30 april 20:00 uur.