WIJZIGINGEN INCASSO EN (BAR)DIENSTPLANNER

Vanaf 1 januari 2023 heeft TC WVF zijn abonnement van KNLTB.Club uitgebreid van Basis naar Standaard. In het gratis basispakket zit o.a. de ledenadministratie en het afhangbord. Met het standaardpakket kunnen we ook de contributie innen en krijgen we een (bar)dienstenplanner.

  1. Contributie. De bedragen voor 2023 blijven ongewijzigd. Na ontvangst van de factuur van de penningmeester wordt het totaalbedrag automatisch afgeschreven van het IBAN en tenaamstelling dat bekend is bij de ledenadministratie en wordt vermeld op de factuur. Je kunt ook kiezen om te betalen met IDEAL in 1 termijn of 2 termijnen. Bij 2 termijnen betaal je € 2,42 extra incassokosten.
  2. (Bar)dienstenplanner. In februari worden alle bardiensten en barcorvees van 2023 gepubliceerd. Met je KNLTBClubApp kun je op de pagina Club-Diensten zelf een dienst selecteren. Nader nieuws volgt per nieuwsbrief aan alle leden.