Afwezigen ALV missen fraaie cijfers en goed nieuws

Er waren maar 10 leden op de Algemene Leden Vergadering op woensdag 22 mei. In het verleden waren er al gauw 20-30 leden present op de ALV. Voor de afwezigen een korte samenvatting.

De penningmeester kan prima cijfers presenteren. Ook na de mega investering in nieuwe banen, hekwerk en terras – alles binnen de begroting – hebben we nog voldoende reserves om de komende jaren financieel gezond door te komen.  Jubileumfeest 40 jaar TC WVF op zaterdag 1 juni wordt “bescheiden”  gevierd in vergelijking met het vorig 25-jarig jubileum, met een strakke begroting. Er zijn geen vacatures in de commissies! Coba de Ruiter (penningmeester), Vera van de Belt (secretaris) en Henk Ruiter (Hoofd TZ) worden herbenoemd voor een periode van 3 jaar. In  de rondvraag wordt o.a. gevraagd of de lichtsterkte van baan 1 kan worden nagemeten. Het Bestuur krijgt complimenten voor de fraaie parkvernieuwing en de financiële zaken in de periode vanaf 2005.