Categorie archieven: Bestuur

Vacature sponsorcommissie

Na een aantal zeer succesvolle jaren heeft Gert de Vries aangegeven te willen stoppen als aanspreekpunt van de sponsorcommissie. Gert heeft de laatste jaren een flink aantal lokale bedrijven en ondernemers binnengehaald voor meerjarige reclamebord sponsorcontracten. Behalve de reclameborden langs de banen staat er nu ook een reclamezuil langs baan 1 en zijn er borden geplaatst op de zichtlocatie aan de achterkant van het clubhuis.

Door het vertrek van Gert is er een vacature voor de sponsorcommissie, die bestuurlijk valt onder  penningmeester. Taken van het nieuwe aanspreekpunt voor de sponsorcommissie:

  • Behoud bestaande sponsoren
  • Benaderen van nieuwe sponsoren

Meer informatie over de vacature kun je krijgen van Richard Schutte via het mailadres: penningmeester@tcwvf.nl

Medewerkersavond

Elk jaar worden de vrijwilligers én leden met een bijzondere bijdrage voor de vereniging uitgenodigd voor de Medewerkersavond. Dit jaar is het op vrijdagavond 24 november. De uitnodigingen zijn inmiddels verstuurd door het Bestuur, die de medewerkers en hun partners graag wil bedanken voor hun inzet voor de club. Op het programma staan o.a. een buffet en een muzikale pubquiz.

ALV woensdag 10 mei

Woensdag 10 mei om 19:30 uur is de algemene ledenvergadering in de kantine. Binnenkort worden de stukken per nieuwsbrief naar alle leden verstuurd. Reserveer alvast de datum.

Geen Nieuwjaarsreceptie!

Het Bestuur heeft besloten om dit jaar geen Nieuwjaarsreceptie te houden door de verbouwing van de kantine. In plaats daarvan wordt de opening van de gerenoveerde kantine gevierd. Dit zal naar verwachting eind februari plaatsvinden.

ALV uitgesteld tot 23 juni

De ALV voor het verenigingsjaar 2020 wordt verplaatst naar woensdag 23 juni. Voor die datum krijgen de leden het jaarverslag 2020 per mail toegestuurd. Afhankelijk van de dan geldende bezoekregelingen maken we een plan hoe en hoeveel leden we kunnen ontvangen.

ALV uitgesteld tot 9 juni

De geplande, aangepaste ALV van woensdag 29 mei is verplaatst naar woensdag 9 juni. Ruim voor de vergadering krijgen de leden het jaarverslag 2020 toegestuurd. Vragen kunnen vervolgens schriftelijk, telefonisch en per mail worden gesteld aan het Bestuur. Leden kunnen ook een afspraak maken voor woensdag 9 juni tussen 19:00 en 21:00 uur voor vragen en inzage in het financieel jaarverslag 2020. Door de bezoekbeperkingen krijgen leden die zich aanmelden een bloktijd toegewezen.

ALV woensdag 26 mei

Woensdag 26 mei staat de Algemene Leden Vergadering van TC WVF gepland. Net als vorig jaar wordt het een aangepaste ledenvergadering. De leden krijgen vooraf de jaarverslagen toegestuurd en kunnen op of voor 26 mei per mail, per app, op afspraak of met videobellen vragen stellen aan het Bestuur. Ieder voorstel dat tenminste 7 dagen vóór de datum van de ALV door tenminste vijf seniorleden schriftelijk bij de secretaris is ingediend wordt op de agenda behandeld.

Lopende Bestuurszaken

Het regelmatige contact tussen het Bestuur en de leden op en langs de tennisbanen is er bijna niet meer door de landelijke beperkingen. Om de leden toch op de hoogte te houden wat er momenteel speelt binnen de club zoeken we contact via de website en nieuwsbrieven. Dit zijn de lopende zaken van het Bestuur.

ALV.

De ALV moet voor eind juni 2021 worden gehouden. Door de bijzondere situatie mag een ALV 4 maanden worden uitgesteld of digitaal worden aangeboden. Het Bestuur van TC WVF heeft gekozen voor een digitale ALV op woensdag 26 mei. Bijzonderheden volgen tzt.

Ledenstop.

TC WVF heeft momenteel 223 KNLTB – actieve – leden.  Om nieuwe en bestaande leden voldoende mogelijkheden te kunnen blijven aanbieden gaan we een ledenstop invoeren met als basis de richtlijnen van de KNLTB, die 70-90 leden per verlichte baan adviseert. Dit betekent dat we maximaal 270 leden (90 per baan) kunnen toelaten. Bij 241 leden (80 leden per baan) zijn alleen nog dag- en jeugdleden welkom.

Ledverlichting.

Het Bestuur wil graag investeren in LED verlichting en heeft daarvoor toestemming nodig van de leden. Om te voorkomen dat de subsidiepot leeg is gaan we niet wachten tot de ALV in mei, maar organiseren we een digitale BLV (bijzondere leden vergadering) in maart. Het rapport met financiële  verantwoording wordt zsm naar de leden gestuurd per nieuwsbrief.

Einde corona.

Zodra de situatie het toelaat, de beperkingen zijn opgeheven en bijna iedereen is gevaccineerd wil het Bestuur een passend nieuw feestelijk begin organiseren voor haar trouwe leden.

 

Wat gaat niet door

Door de huidige gedeeltelijke lockdown die nog tot in december duurt, zijn de  Medewerkersavond (20 november), Nieuwjaarsreceptie (3 januari) en het Kerstklaverjassen (17 december) geschrapt. De start van de TC WVF Wintercompetitie op de vrijdagavond – van 13 november t/m 28 februari – is uitgesteld.

C* protocol TC WVF

Sinds maandag 14 december 2020 24:00 uur geldt een (gedeeltelijke) lockdown. Gelukkig kan er nog wel worden getennist . Op de website van de Rijksoverheid staat uitgebreid beschreven wat er is toegestaan om veilig te sporten. De belangrijkste zaken op een rij:

Tennislessen en vrij tennissen zijn toegestaan met maximaal  4 personen (exclusief trainer) per baan.

Om vrij te tennissen is reserveren verplicht via de KNLTBClubapp. 

Toeschouwers/ publiek zijn niet toegestaan op het park. Ouders mogen dus ook niet komen kijken bij de tennisles van hun kinderen.

De kantine, kleedkamers en douches zijn gesloten.  EHBO, AED, bediening lichtmasten en toiletten zijn bereikbaar.

Kom  5 minuten voor aanvang naar het park en ga na het vrijspelen/ trainen direct naar huis.

Het is niet toegestaan om tussen 20:00 uur en 07:00 uur alcohol op zak te hebben of te nuttigen .

Het naleven/opvolgen van de maatregelen is een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Spreek elkaar hierop aan.