Categorie archief: Bestuur

Wat gaat niet door

Door de huidige gedeeltelijke lockdown die nog tot in december duurt, zijn de  Medewerkersavond (20 november), Nieuwjaarsreceptie (3 januari) en het Kerstklaverjassen (17 december) geschrapt. De start van de TC WVF Wintercompetitie op de vrijdagavond – van 13 november t/m 28 februari – is uitgesteld.

Coronamaatregelen TC WVF

Sinds woensdag 14 oktober 22:00 uur geldt een gedeeltelijke lockdown.  De verwachting is dat dit zeker gaat duren t/m woensdag 11 november.  Gelukkig kan er wel worden getennist . Op de websites van de Rijksoverheid en de KNLTB staat uitgebreid beschreven wat er is toegestaan om veilig te sporten. De belangrijkste zaken op een rij:

Tennislessen en vrij tennissen zijn toegestaan met maximaal  4 personen (exclusief trainer) per baan.

Voor vrij tennissen – enkelen of dubbelen – is reserveren verplicht via de KNLTBClubapp. 

Toeschouwers/ publiek zijn niet toegestaan op het park. Ouders mogen dus ook niet komen kijken bij de tennisles van hun kinderen.

De kantine, kleedkamers en douches zijn gesloten.  EHBO, AED, bediening lichtmasten en toiletten (alleen voor noodgevallen)  zijn bereikbaar.

Kom  5 minuten voor aanvang naar het park en ga na het vrijspelen/ trainen direct naar huis.

Het is niet toegestaan om tussen 20:00 uur en 07:00 uur alcohol op zak te hebben of te nuttigen .

Het naleven/opvolgen van de maatregelen is een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Spreek elkaar hierop aan.

Aangepaste ALV 10 juni

Door de corona maatregelen kon het Bestuur geen ALV plannen in mei en heeft de keuze gemaakt voor een aangepaste ALV in juni ipv 4 maanden uitstel.

Alle leden hebben per mail de ALV agenda van 10 juni 2020, de notulen van de ALV van 22 mei 2019 en het jaarverslag 2019 van de verschillende commissies ontvangen. Het financieel verslag en de begroting 2020 zijn op afspraak in te zien en kunnen worden toegelicht. Ook kunnen er vragen worden gesteld aan het Bestuur over het jaarverslag 2019.

Het Bestuur is 10 juni vanaf 19:30 uur aanwezig op het tennispark. Leden kun zich aanmelden per mail of per Whatsapp 0651416327, waarna men een tijd krijgt tussen 19:30 en 21:30 uur. Wil men liever niet aanwezig zijn op het park, dan kan men zich ook aanmelden voor beeldbellen.

Beste leden van tc WVF

Helaas is het openstellen van ons park weer uitgesteld tot bijna het einde van april. We leven als bestuur met jullie mee. We vinden het net als jullie vervelend dat alle activiteiten hierdoor geen doorgang kunnen vinden, maar wij hopen van harte dat we na deze hectische periode alle leden weer hartelijk welkom kunnen heten. Denk maar zo wat stelt het voor op een heel leven en uiteindelijk doen we het om de kwetsbaarste groepen te beschermen en het leed tot het minimum te beperken.

Wij hopen dat allen gevrijwaard blijven van het coronavirus en wensen jullie, de familieleden, vrienden en kennissen de komende tijd veel gezondheid toe en hopelijk tot ziens op ons park.

Het Bestuur.

Richard volgt Coba op als PM

Voor de vacature van penningmeester heeft het bestuur Richard Schutte (31) bereid gevonden de taken van Coba de Ruiter over te nemen. De overdracht heeft inmiddels plaats gevonden. In de ALV van mei zal Richard worden voorgedragen door het bestuur. Richard is in 2018 zomerlid geworden van TC WVF en in 2019 seniorlid.

Vacature penningmeester

Na de laatste oproep voor de vacature van penningmeester zijn er enkele reacties geweest en leden benaderd. De vacature is echter nog steeds open. Wie wordt niet afgeschrikt door het volgende?

Als penningmeester ben je onderdeel van het (dagelijks) Bestuur dat 7 keer per jaar vergaderd. Het werk kost je 1-2 uur per week. Je maakt onderdeel uit van een leuk team en een gezonde vereniging, die de zaken goed op orde heeft. Bij het opmaken van de jaarcijfers krijg je hulp van onze accountant. Meer informatie bij de huidige PM Coba de Ruiter.

Medewerkersavond 22 november

Eén keer per jaar worden de tientallen vrijwilligers – en hun partners –  van TC WVF uitgenodigd voor de Medewerkersavond. Met een hapje, een drankje en een pubquiz worden de medewerkers bedankt voor hun inzet voor de vereniging in het afgelopen jaar. Vrijdag 22 november is het zover. Er is die avond geen Wintercompetitie maar de tennislessen gaan wel door.

VACATURES: Activiteitencommissie

De huidige AC regelt de jaarlijkse klaverjasavond, maar het Bestuur wil graag de organisatie van de Nieuwjaarsreceptie, Competitieafsluiting en Medewerkersavond uitbesteden en zoekt daarvoor leden die het een uitdaging vinden om een leuke avond te organiseren met alles erop en eraan. Lijkt het je wat? Meer informatie bij Henk Ruiter.