ALV woensdag 17 mei

Het duurt nog even maar woensdag 17 mei is de Algemene Leden Vergadering. De agenda en de notulen van de ALV 2016 krijgen jullie tijdig toegestuurd. Behalve de jaarverslagen van de verschillende commissies en een financieel jaaroverzicht staat de vervanging van de banen op de agenda. Belangrijk dus om woensdagavond 17 mei te reserveren.