ALV woensdag 26 mei

Woensdag 26 mei staat de Algemene Leden Vergadering van TC WVF gepland. Net als vorig jaar wordt het een aangepaste ledenvergadering. De leden krijgen vooraf de jaarverslagen toegestuurd en kunnen op of voor 26 mei per mail, per app, op afspraak of met videobellen vragen stellen aan het Bestuur. Ieder voorstel dat tenminste 7 dagen vóór de datum van de ALV door tenminste vijf seniorleden schriftelijk bij de secretaris is ingediend wordt op de agenda behandeld.