BANEN GESLOTEN

Vanmorgen lag er weer een laagje sneeuw op de banen.  Er kan tot nader order niet worden getennist.