Beste leden van tc WVF

Helaas is het openstellen van ons park weer uitgesteld tot bijna het einde van april. We leven als bestuur met jullie mee. We vinden het net als jullie vervelend dat alle activiteiten hierdoor geen doorgang kunnen vinden, maar wij hopen van harte dat we na deze hectische periode alle leden weer hartelijk welkom kunnen heten. Denk maar zo wat stelt het voor op een heel leven en uiteindelijk doen we het om de kwetsbaarste groepen te beschermen en het leed tot het minimum te beperken.

Wij hopen dat allen gevrijwaard blijven van het coronavirus en wensen jullie, de familieleden, vrienden en kennissen de komende tijd veel gezondheid toe en hopelijk tot ziens op ons park.

Het Bestuur.