Coronamaatregelen TC WVF

Sinds woensdag 14 oktober 22:00 uur geldt een gedeeltelijke lockdown.  De verwachting is dat dit zeker gaat duren t/m woensdag 11 november.  Gelukkig kan er wel worden getennist . Op de websites van de Rijksoverheid en de KNLTB staat uitgebreid beschreven wat er is toegestaan om veilig te sporten. De belangrijkste zaken op een rij:

Tennislessen en vrij tennissen zijn toegestaan met maximaal  4 personen (exclusief trainer) per baan.

Voor vrij tennissen – enkelen of dubbelen – is reserveren verplicht via de KNLTBClubapp. 

Toeschouwers/ publiek zijn niet toegestaan op het park. Ouders mogen dus ook niet komen kijken bij de tennisles van hun kinderen.

De kantine, kleedkamers en douches zijn gesloten.  EHBO, AED, bediening lichtmasten en toiletten (alleen voor noodgevallen)  zijn bereikbaar.

Kom  5 minuten voor aanvang naar het park en ga na het vrijspelen/ trainen direct naar huis.

Het is niet toegestaan om tussen 20:00 uur en 07:00 uur alcohol op zak te hebben of te nuttigen .

Het naleven/opvolgen van de maatregelen is een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Spreek elkaar hierop aan.