De veurzitter

En als alle medewerkers van de onderhoudsdag moe maar voldaan huiswaarts zijn gekeerd, klinkt er nog motorgebrom van ons tennispark. Een nader onderzoek leert een achtergebleven medewerker die de banen nog even sleept. Het blijkt niemand minder dan onze eigen veurzitter.