Lopende Bestuurszaken

Het regelmatige contact tussen het Bestuur en de leden op en langs de tennisbanen is er bijna niet meer door de landelijke beperkingen. Om de leden toch op de hoogte te houden wat er momenteel speelt binnen de club zoeken we contact via de website en nieuwsbrieven. Dit zijn de lopende zaken van het Bestuur.

ALV.

De ALV moet voor eind juni 2021 worden gehouden. Door de bijzondere situatie mag een ALV 4 maanden worden uitgesteld of digitaal worden aangeboden. Het Bestuur van TC WVF heeft gekozen voor een digitale ALV op woensdag 26 mei. Bijzonderheden volgen tzt.

Ledenstop.

TC WVF heeft momenteel 223 KNLTB – actieve – leden.  Om nieuwe en bestaande leden voldoende mogelijkheden te kunnen blijven aanbieden gaan we een ledenstop invoeren met als basis de richtlijnen van de KNLTB, die 70-90 leden per verlichte baan adviseert. Dit betekent dat we maximaal 270 leden (90 per baan) kunnen toelaten. Bij 241 leden (80 leden per baan) zijn alleen nog dag- en jeugdleden welkom.

Ledverlichting.

Het Bestuur wil graag investeren in LED verlichting en heeft daarvoor toestemming nodig van de leden. Om te voorkomen dat de subsidiepot leeg is gaan we niet wachten tot de ALV in mei, maar organiseren we een digitale BLV (bijzondere leden vergadering) in maart. Het rapport met financiële  verantwoording wordt zsm naar de leden gestuurd per nieuwsbrief.

Einde corona.

Zodra de situatie het toelaat, de beperkingen zijn opgeheven en bijna iedereen is gevaccineerd wil het Bestuur een passend nieuw feestelijk begin organiseren voor haar trouwe leden.