Nieuwe opzet bardiensten

Door de ledengroei zijn er inmiddels meer leden dan bardiensten. Bovendien zijn er leden die aangegeven liever geen bardienst te draaien maar wel iets willen doen voor de vereniging. Daarom heeft het Bestuur besloten om de bestaande bardienstregeling te wijzigen. Alle leden die in aanmerking komen voor een bardienst kunnen in 2020 kiezen voor een bardienst van 3-4 uur op een vaste dag of een barcorvee van 2 uur in een vaste week.