Tevreden leden bij korte ALV

Twintig tevreden leden op de ALV van woensdag 17 mei. Geen wonder met fraaie financiële cijfers en een resultaat boven de begroting; geen vacatures in de commissies en een stabiel ledenbestand. Voorzitter Joop Koot werd voor 3 jaar herbenoemd in de ALV die slechts 1 uur duurde. De werkgroep nieuwe banen deed verslag en komt binnenkort met een advies voor het Bestuur die het vervolgens gaat voorleggen aan de leden in een extra ALV. Gezien de slechte situatie op baan 1 door plaatselijke verzakkingen wil TC WVF de banen en eventueel hekwerk vervangen in november 2017.