Woensdag 16 mei ALV

Woensdag 16 mei 19:30 uur is de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering. De commissies hebben hun jaarverslagen ingeleverd bij de secretaris en de penningmeester presenteert het financieel verslag van 2017. Het is allemaal te lezen in het jaarverslag 2017 van TC WVF. De leden kunnen hierover vragen stellen en het Bestuur zal de leden bijpraten over de vervanging van de banen en hekwerk in juli.