Woensdag 17 mei ALV

Op woensdag 17 mei om 20:00 uur is de jaarlijkse ALV in de kantine. Wil je weten hoe we het hebben gedaan in 2016 en wat de plannen zijn voor de komende jaren dan wordt je aanwezigheid zeer op prijs gesteld. De vervanging van de banen staat o.a. op de agenda dus alle reden om te komen. De agenda 2017 en de notulen van de ALV 2016 worden tijdig verstuurd naar alle leden.